หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านเอื้อม   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.บ้านเอื้อม   จ้างเหมาทำป้ายบอกทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทต.ทุ่งงาม   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตั้งแต่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ดอนไฟ   ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 9878 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ดอนไฟ   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 9878 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทต.บ่อแฮ้ว   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ ๒, บ้านน้ำโท้ง หมู่ท่ี่ ๕, บ้านทับหมาก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทต.แม่ทะ   จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้ง เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๒๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.นายาง   ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ1. ขั้วปิดล๊อค จำนวน 100 ตัว2. หลอดไฟ LED T8 18 วัตต์ จำนวน 100 หลอด3.สายไฟ THM 1 x 1.5 (แดง) จำนวน 1 ม้วน4.โซเน็กสเปรย์ฉีดสนิม จำนวน 1 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๔ รายการ อบต.นิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.หัวเสือ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 859