หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
นายผัด กูลแผ่น
ประธานสภา อบต.วังใต้
 
นายมานพ ต่อปัญญา
รองประธานสภา อบต.วังใต้
นายเจตนา บัวจีน
เลขานุการสภา อบต.วังใต้
 
 


นายเจริญ โนกูล
สมาชิกสภา หมู่ที 1


นางนันทพร พวงโพพันธ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นาย อินทรีย์ พะย๋า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นางนงเยาว์ คำไขแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสุเทพ คำปัญวงค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นางเบญจวรรณ เพ็ชรหล้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นางดารินทร์ เอื้อจริง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายอินจันทร์ อวดเลย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายแก้วมูล ต้องใจ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายเฉลิม วงค์เทพ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายวิจิตร มีครู
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายสุวิน วังแง่
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7