หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 

 
ประกาศ อบต. วังใต้ เรื่อง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 11.01 น. โดย คุณ สมศักดิ์ จันทร์อยู่จริง

ผู้เข้าชม 30 ท่าน