หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
10 พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
9 พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
8 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
7 พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
6 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
5 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
4พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
3การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7