หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
  

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
  

แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณะภัย
  

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
  

แบบฟอร์มประสานแจ้งซ่อมบำรุง ซ่อมแซม ไฟกิ่ง
  

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
  

แบบแจ้งเปิดร้านค้า, ติดตั้งป้าย, จดทะเบียนพาณิชย์, ยกเลิกฯลฯ
  

แบบคำขอรับ,ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
  

แบบคำขอรับใบอนุญาต, ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  

แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ
  

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
  

คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น.
  

บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
  

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  

คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์
  
(1)