หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 ม.ค. 2560
 
 

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ


แบบฟอร์มบันทึกการรับคำขอรับบริการ/บันทึการคืนเอกสาร


แบบฟร์อมหนังสือส่งคืนคำขอ/เอกสาร


แบบฟอร์มคำขอรับ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


แบบฟร์อมคำขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการเขียนทะเบียนประวัติ


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการเลื่อนระดับ


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

 
  (1)