หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 ม.ค. 2560
 
 
 
 
พัฒนาให้เป็นเกษตรยังชีพแบบยั่งยืนตามโครงการพระราชดำริ โดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการรองรับ การกระจายรายได้ภาคเกษตรธุรกิจ พัฒนาให้เกิดความเข็มแข็งโดยให้ประชาชน เยาวชนและเด็กใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด