หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
Rules
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 ม.ค. 2560
 
 
 
 
พัฒนาให้เป็นเกษตรยังชีพแบบยั่งยืนตามโครงการพระราชดำริ โดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการรองรับ การกระจายรายได้ภาคเกษตรธุรกิจ พัฒนาให้เกิดความเข็มแข็งโดยให้ประชาชน เยาวชนและเด็กใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด